وبلاگ نمایندگی شیخ بهایی همسفران http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com 2020-04-09T10:06:56+01:00 text/html 2020-04-09T05:30:27+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف عملکرد لژیون مجازی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1974 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عملکرد لژیون چهارم همسفران؛ کمک راهنما همسفر آزاده</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">موضوع: سی دی عشق و ایمان 3</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">&nbsp;<img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/2050.jpg" style="background: 0px 0px rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">من فهمیدم برای رسیدن به محبت&nbsp; خالص باید من صیقل داشته باشم. باید درون و بیرون من یکی شود و برای تمام این‌ها من باید ابتدا از خودم شروع کنم. من یاد گرفتم باایمان چقدر زندگی لذت‌بخش‌تر و با مفهوم است....</span></div></div> text/html 2020-04-08T07:02:22+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛وادی هشتم و تاثیر آن روی من http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1975 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هفتاد و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">وادی هشتم و تاثیر آن روی من&nbsp;در تاریخ 99/1/20 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><div><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7281(2).JPG"></div><div><br></div><div><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای دانلود فایل صوتی سخنان آقای مهندس&nbsp;</font></b><a href="https://congress60.org/News/55156/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86" target="_blank" title=""><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099">اینجا</font></a><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;کلیک کنید.</font></b></div></div> text/html 2020-04-08T05:44:21+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف دریافت نکات کلیدی از سی دی انسان هالو http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1973 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دریافت نکات کلیدی از سی دی انسان هالو</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به قلم؛ کمک راهنما همسفر مهین</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/Negar_20200318_130037-500x375.png"></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">کم‌کم با آموزش‌های این اقیانوس بیکران توانستم خودم را پیدا کنم و زودباوری را در خودم تبدیل به واقعیت باوری کنم و با حرف و سخنی مانند آتش‌فشان نباشم و فوران نکنم و در موقع بروز مشکل با دیگران یک نهیب به خودم بزنم که تو اگر به‌جای آن فرد بودی چه می‌کردی...</span></div> text/html 2020-04-07T15:13:44+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف در باب دستور جلسه لژیون سردار" دانایی،دانایی مؤثر(کسب روزی و بخشش)" http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1969 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه لژیون سردار دانایی،دانایی مؤثر(کسب روزی و بخشش)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به قلم؛ همسفر ندا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/4/230%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;">کسی که به دانایی و دانایی مؤثر رسیده باشد راه‌های درآمد درست را به‌خوبی شناسایی می‌کند و در آن مسیر قدم می‌گذارد...</span></div> text/html 2020-04-07T04:02:21+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا خ گفت و گو با همسفر پریسا در باب دستور جلسه هفتگی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1970 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><span style="text-align: right; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></font></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34);">گفت و گوی مجازی با همسفر پریسا از لژیون بیست و دوم</b></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b>در باب دستور جلسه «ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن»</b></font></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/003.gif"></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">کنگره به من فرصت داد تا از خدمت‌های کوچک شروع کنم سعی کنم درست و با عشق انجام بدهم وقتی حس‌هایم بازتر شد خدمت‌ها مرا انتخاب می‌کردند و من متوجه شدم زمانش که برسد جایگاه خدمتی بالاتر را صادقانه و عاشقانه‌تر لمس می‌کنیم و از آن‌ها انرژی می‌گیریم و گره‌هایمان باز می‌شود</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">....</span></div> text/html 2020-04-05T05:30:42+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر شهلا مشارکت مکتوب در باب دستور جلسه" ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن" http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1965 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشارکت های مکتوب همسفران لژیون هفدهم؛ کمک راهنما همسفر عفت</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی؛ «ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن»</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86/12000.jpg"></div><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هر چه جهان‌بینی شخص بالا باشد، ظرفیت درونی بالا دارد و بهتر می‌تواند مسئولیت را قبول کند و از عهده آن مسئولیت بهتر عمل کند، مسئولیت یعنی وظیفه که به عهده شخص گذاشته می‌شود...</span></div></div> text/html 2020-04-04T06:38:16+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف مقاله در باب دستور جلسه "ظرفیت، مسئولیت(قبله گم کردن)" http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1951 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اولین و بزرگ ترین مسئولیت هر انسان ،انسان بودن است&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA10.jpg" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین و بزرگ‌ترین مسئولیت هر انسان، انسان بودن است و چون این مسئولیت را نشناختیم دچار ضد ارزش‌ها و اعتیاد شدیم...</span></div> text/html 2020-04-02T06:46:24+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر الهام عملکرد لژیون مجازی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1963 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عملکرد لژیون سوم همسفران؛ کمک راهنما همسفر مرضیه</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">موضوع: مشارکت در رابطه با دستور جلسه اهمیت خواب شب و سی دی جهان بینی 1 و 2</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">&nbsp;<img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/2050.jpg" style="background: 0px 0px rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:black;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">برای زندگی کردن باید قوانین زندگی را یاد بگیریم. زمانی که در زندگی با صبر مشکلات را پشت سر می‌گذرانیم این لذت‌بخش‌تر از آن است که از همان ابتدا با راحتی به همه‌چیز برسیم...</span></div></div> text/html 2020-04-01T06:40:10+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر پریسا دل نوشته http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1961 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کوله باری از سوال</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دلنوشته ای به قلم یک همسفر</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8392679692/%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و این جا همان جایی است که می تواند به سؤالات و ابهامات زندگیت جواب دهد و با هر کلاسش قطره قطره، ذره ذره روی کویر تشنه روح تو بچکد و سیرابت کند...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><br></span></div> text/html 2020-04-01T06:00:28+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه 13 فروردین 1399 http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1962 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هفتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن)</span>&nbsp;در تاریخ 99/1/13 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7281(2).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(70, 70, 70);"><b>برای دانلود فایل صوتی سخنان آقای مهندس&nbsp;</b></font><a href="https://congress60.org/News/55068/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#000099">اینجا&nbsp;</font></a><font color="#464646">&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(70, 70, 70);"><b>کلیک کنید.</b></font></p></div> text/html 2020-03-31T14:01:14+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر رویا اطلاعیه آزمون مجازی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1960 <p align="center"> <img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86.jpg1.jpg"></p> text/html 2020-03-31T06:47:39+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف دریافت نکات کلیدی از سی دی اتصال http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1959 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دریافت نکات کلیدی از سی دی اتصال</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نگارش؛ کمک راهنما همسفر فهیمه</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/WhatsApp%20Image%202020-03-31%20at%2011.56.32.jpeg"></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">برای پیدا کردن این مسیر صحیح و راه مستقیم که در آن بتوانیم به آرامش برسیم بایستی از ضد ارزش‌ها دوری‌کنیم و فرمان‌ها الهی را در زندگی خودمان کاربردی کنیم تا اتصال‌ها و ارتباط‌ها بین انسان‌ها برقرار شود و هرچه بیشتر در مسیر صراط مستقیم قدم برداریم این اتصال‌ها محکم‌تر خواهد بود...</span></div> text/html 2020-03-30T07:16:03+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر فاطمه ف اطلاعیه http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1958 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/Untitled-1%20(1).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به اطلاع همسفران عزیز می رساند؛ نمایندگی شیخ بهایی امروز دوشنبه 11 فروردین 1399 از ساعت 14 الی 16 با حضور مرزبان کشیک خانواده و مسئول نشریات باز می باشد. همسفرانی که قصد خرید از نشریات (خرید سی دی، جزوه، کتاب و...) را دارند می توانند در ساعات مقرر مراجعه نمایند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>با احترام؛ اسیستنت و گروه مرزبانی خانواده</b></font></div> text/html 2020-03-30T06:36:01+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر الهام ر گفت و گو ی مجازی در باب دستور جلسه هفتگی http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1957 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانایی، به رفتار و کردار و انسانی اندیشیدن ماست</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گفت و گوی مجازی با همسفر فاطمه از لژیون بیست و سوم</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه «دانایی، دانایی مؤثر، سواد»</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/003.gif" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">در خصوص دستور جلسه هفتگی گفت و گویی مجازی با همسفر فاطمه ترتیب دادیم. ایشان در صحبت های خود راجع به این دستور جلسه چنین فرمودند: " ما نمی‌توانیم بگوییم هرکسی باسواد است داناست و هر که بی‌سواد است دانایی ندارد. دانایی به عملکرد رفتار و کردار ما در زندگی است&nbsp; به انسانی اندیشیدن ماست." لطفاً در ادامه ی مطلب با ما همراه باشید...</span></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2020-03-29T05:21:42+01:00 sheikhbahaei-h.mihanblog.com همسفر شهلا مشارکت مکتوب در باب دستور جلسه "دانایی، دانایی موثر و سواد" http://sheikhbahaei-h.mihanblog.com/post/1952 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشارکت های مکتوب همسفران لژیون شانزدهم؛ کمک راهنما همسفر مانا</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی؛ «دانایی، دانایی مؤثر، سواد»</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86/12000.jpg" style="background: 0px 0px rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div></div><div style="text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;سواد می‌تواند ابزار دانایی یا جهل ما باشد. چه‌بسا انسان‌هایی که بی‌سواد بودند ولی تغییرات مثبت به وجود آوردند به انسانیت خدمت کردند و چه‌بسا انسان‌هایی که سواد عالیه داشتند و باعث نابودی هم نوعان و جامعه و طبیعت را به نابودی کشاندند...</span></div>